Brood op de Plank

IPS – coach / FACT team GGZinGeest

IPS is voor iedereen die in behandeling is bij een van de (F)ACT teams of het VIP team van GGZinGeest. (F)ACT en VIP teams zijn multidisciplinaire teams voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Werken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld niet voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Maar met wat extra ondersteuning vinden zij de weg naar werk en zijn het gemotiveerde medewerkers die vaak extra hun best doen. GGZinGeest biedt begeleiding/coaching naar werk middels de IPS methode: individuele plaatsing en steun.

Bij IPS wordt gewerkt aan het snel vinden en behouden van een reguliere betaalde baan. De IPS coach doet dit samen met de kandidaat (de cliënt), het GGZ behandelteam van de kandidaat, het steunsysteem van de kandidaat en de werkgever. We gaan uit van wat de wensen en mogelijkheden van de kandidaat zijn.

Er wordt intensieve begeleiding aan kandidaat en werkgever geboden. De ondersteuning is op langere termijn (2 jaar).